فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
لیست قیمت ها
1 -
محافظ جان چهار پل 63 آمپر هیوندای
محافظ جان چهار پل 63 آمپر هیوندای موجود

قیمت هر عدد :

14,132,000 ریال
مشاهده محصول
2 -
محافظ جان چهار پل 40 آمپر هیوندای
محافظ جان چهار پل 40 آمپر هیوندای موجود

قیمت هر عدد :

13,847,000 ریال
مشاهده محصول
3 -
محافظ جان چهار پل 32 آمپر هیوندای
محافظ جان چهار پل 32 آمپر هیوندای موجود

قیمت هر عدد :

13,847,000 ریال
مشاهده محصول
4 -
محافظ جان دو پل 63 آمپر هیوندای
محافظ جان دو پل 63 آمپر هیوندای موجود

قیمت هر عدد :

5,890,000 ریال
مشاهده محصول
5 -
محافظ جان دو پل 40 آمپر هیوندای
محافظ جان دو پل 40 آمپر هیوندای موجود

قیمت هر عدد :

5,890,000 ریال
مشاهده محصول
6 -
محافظ جان دو پل 32 آمپر هیوندای
محافظ جان دو پل 32 آمپر هیوندای موجود

قیمت هر عدد :

5,890,000 ریال
مشاهده محصول
7 -
محافظ جان دو پل 25 آمپر هیوندای
محافظ جان دو پل 25 آمپر هیوندای موجود

قیمت هر عدد :

5,890,000 ریال
مشاهده محصول
8 -
محافظ جان چهار پل 25 آمپر هیوندای
محافظ جان چهار پل 25 آمپر هیوندای موجود

قیمت هر عدد :

13,847,000 ریال
مشاهده محصول
9 -
محافظ جان دو پل 16 آمپر هیوندای
محافظ جان دو پل 16 آمپر هیوندای موجود

قیمت هر عدد :

5,890,000 ریال
مشاهده محصول
10 -
نوار فرم سایز 15 W&E - حلقه 10 متری
نوار فرم سایز 15 W&E - حلقه 10 متری موجود

قیمت یک رول :

450,000 ریال
مشاهده محصول
11 -
نوار فرم سایز 12 W&E - حلقه 10 متری
نوار فرم سایز 12 W&E - حلقه 10 متری موجود

قیمت یک رول :

400,000 ریال
مشاهده محصول
12 -
نوار فرم سایز 10 W&E - حلقه 10 متری
نوار فرم سایز 10 W&E - حلقه 10 متری موجود

قیمت یک رول :

350,000 ریال
مشاهده محصول
13 -
نوار فرم سایز 8 W&E - حلقه 10 متری
نوار فرم سایز 8 W&E - حلقه 10 متری موجود

قیمت یک رول :

300,000 ریال
مشاهده محصول
14 -
نوار فرم سایز 6 W&E - حلقه 10 متری
نوار فرم سایز 6 W&E - حلقه 10 متری موجود

قیمت یک رول :

250,000 ریال
مشاهده محصول
15 -
نوار فرم سایز 16 - شهاب
نوار فرم سایز 16 - شهاب موجود

قیمت متری :

1,848,000 ریال
مشاهده محصول
16 -
نوار فرم سایز 14 - شهاب
نوار فرم سایز 14 - شهاب موجود

قیمت متری :

1,733,000 ریال
مشاهده محصول
17 -
نوار فرم سایز 12 - شهاب
نوار فرم سایز 12 - شهاب موجود

قیمت متری :

1,447,000 ریال
مشاهده محصول
18 -
نوار فرم سایز 10 - شهاب
نوار فرم سایز 10 - شهاب موجود

قیمت متری :

1,320,000 ریال
مشاهده محصول
19 -
نوار فرم سایز 8 - شهاب
نوار فرم سایز 8 - شهاب موجود

قیمت متری :

968,000 ریال
مشاهده محصول
20 -
نوار فرم سایز 6 - شهاب
نوار فرم سایز 6 - شهاب موجود

قیمت متری :

840,000 ریال
مشاهده محصول
21 -
نوار فرم سایز 4 - شهاب
نوار فرم سایز 4 - شهاب موجود

قیمت متری :

840,000 ریال
مشاهده محصول
22 -
وارنیش حرارتی شفاف قطر 180 میلی متر WOER
وارنیش حرارتی شفاف قطر 180 میلی متر WOER موجود

قیمت یک رول :

302,500,000 ریال
مشاهده محصول
23 -
وارنیش حرارتی شفاف قطر 150 میلی متر WOER
وارنیش حرارتی شفاف قطر 150 میلی متر WOER موجود

قیمت یک رول :

247,500,000 ریال
مشاهده محصول
24 -
وارنیش حرارتی شفاف قطر 120 میلی متر WOER
وارنیش حرارتی شفاف قطر 120 میلی متر WOER موجود

قیمت یک رول :

165,000,000 ریال
مشاهده محصول
25 -
وارنیش حرارتی شفاف قطر 100 میلی متر WOER
وارنیش حرارتی شفاف قطر 100 میلی متر WOER موجود

قیمت یک رول :

137,500,000 ریال
مشاهده محصول
26 -
وارنیش حرارتی شفاف قطر 80 میلی متر WOER
وارنیش حرارتی شفاف قطر 80 میلی متر WOER موجود

قیمت یک رول :

96,250,000 ریال
مشاهده محصول
27 -
وارنیش حرارتی شفاف قطر 70 میلی متر WOER
وارنیش حرارتی شفاف قطر 70 میلی متر WOER موجود

قیمت یک رول :

68,750,000 ریال
مشاهده محصول
28 -
وارنیش حرارتی شفاف قطر 60 میلی متر WOER
وارنیش حرارتی شفاف قطر 60 میلی متر WOER موجود

قیمت یک رول :

55,000,000 ریال
مشاهده محصول
29 -
وارنیش حرارتی شفاف قطر 50 میلی متر WOER
وارنیش حرارتی شفاف قطر 50 میلی متر WOER موجود

قیمت یک رول :

41,250,000 ریال
مشاهده محصول
30 -
وارنیش حرارتی شفاف قطر 40 میلی متر WOER
وارنیش حرارتی شفاف قطر 40 میلی متر WOER موجود

قیمت یک رول :

55,000,000 ریال
مشاهده محصول
تماس با ما

با تیم مجرب وبرا الکتریک در ارتباط باشید

شماره های تماس فروشگاه:

33914059 - 33942315 - 33994533 - 33901836 - 33999160-3 ​

شماره های تماس دفتر:

66341699 - 66341703 - 66341673 - 66341743


شبکه های اجتماعی فروشگاه:

کارشناس فروش خانم تجلی

کارشناس فروش خانم صادقی :

کار شناس فروش آقای غلامی :