فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
دریچه فن 22.5*22.5 سروش دریچه فن 22.5*22.5 سروش

دریچه فن 22.5*22.5 سروش

قیمت فیلتر تابلویی یا دریچه فن 22.5*22.5 سروش : فیلتر فن تابلویی 22.5*22.5 سانتی متر یکی از انواع فیلتر فن سروش می باشد. این دسته از دریچه فن با درجه حفاظت IP54 از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC طراحی و تولید می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن 19*19 سروش دریچه فن 19*19 سروش

دریچه فن 19*19 سروش

قیمت و خرید عمده فیلتر تابلویی یا دریچه فن لاله زار : فیلتر فن تابلویی 19*19 سانتی متر یکی از انواع فیلتر تابلویی سروش می باشد. این دسته از انواع دریچه فن با درجه حفاظت IP54 از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC طراحی و تولید می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن 15*15 سروش دریچه فن 15*15 سروش

دریچه فن 15*15 سروش

قیمت فیلتر تابلویی یا دریچه فن 15*15 سروش : فیلتر فن تابلویی 15*15 سانتی متر یکی از انواع دریچه فن تابلویی سروش می باشد. این دسته از انواع فیلتر فن با درجه حفاظت IP54 از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC طراحی و تولید می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3