فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
نوار آپارات 5 سانتی نوار آپارات 5 سانتی

نوار آپارات 5 سانتی

قیمت و خرید نوار آپارات : چسب اپارات یا نوار آپارات 5 سانتی از جنس لاستیک اتیلن پروپیلن مقاوم است که روکشی نایلونی پوست ماری دارد. نوار آپارات عایق و ضد آب بوده و به عنوان نوار محافظ برای عایق کردن چراغ های استخر و آب بندی سیم برق استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

نوار آپارات عرض 4 سانتی - حلقه 9 متری نوار آپارات عرض 4 سانتی - حلقه 9 متری

نوار آپارات عرض 4 سانتی - حلقه 9 متری

قیمت و خرید نوار آپارات : چسب اپارات یا نوار آپارات 4 سانتی از جنس لاستیک اتیلن پروپیلن مقاوم است که روکشی نایلونی پوست ماری دارد. نوار آپارات عایق و ضد آب بوده و به عنوان نوار محافظ برای عایق کردن چراغ های استخر و آب بندی سیم برق استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

نوار آپارات عایق 4 سانتی - حلقه 7.5 متری نوار آپارات عایق 4 سانتی - حلقه 7.5 متری

نوار آپارات عایق 4 سانتی - حلقه 7.5 متری

قیمت و خرید نوار آپارات : چسب اپارات یا نوار آپارات 4 سانتی از جنس لاستیک اتیلن پروپیلن مقاوم است که روکشی نایلونی پوست ماری دارد. نوار آپارات عایق و ضد آب بوده و به عنوان نوار محافظ برای عایق کردن چراغ های استخر و آب بندی سیم برق استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

نوار چسب آپارات 2 سانتی - حلقه 7.5 متری نوار چسب آپارات 2 سانتی - حلقه 7.5 متری

نوار چسب آپارات 2 سانتی - حلقه 7.5 متری

قیمت و خرید نوار آپارات : چسب اپارات یا نوار آپارات 2 سانتی از جنس لاستیک اتیلن پروپیلن مقاوم است که روکشی نایلونی پوست ماری دارد. نوار آپارات عایق و ضد آب بوده و به عنوان نوار محافظ برای عایق کردن چراغ های استخر و آب بندی سیم برق استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

نوار آپارات 2 سانتی - حلقه 9 متری نوار آپارات 2 سانتی - حلقه 9 متری

نوار آپارات 2 سانتی - حلقه 9 متری

قیمت و خرید نوار آپارات : چسب اپارات یا نوار آپارات 2 سانتی از جنس لاستیک اتیلن پروپیلن مقاوم است که روکشی نایلونی پوست ماری دارد. نوار آپارات عایق و ضد آب بوده و به عنوان نوار محافظ برای عایق کردن چراغ های استخر و آب بندی سیم برق استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3