فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
هیتر تابلویی فن دار 500 وات کومش هیتر تابلویی فن دار 500 وات کومش

هیتر تابلویی فن دار 500 وات کومش

قیمت و خرید هیتر فن دار تابلویی کومش مدل PK-500 : هیتر تابلویی فن دار 500 وات کومش یکی از انواع هیتر تابلویی کومش است. هیتر تابلویی با فن کومش علاوه بر از بین بردن رطوبت داخل محفظه تابلوبرق ، به واسطه فن، گرمای تولید شده را به صورت یکسان در محفظه به گردش در می آورد

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

هیتر تابلویی فن دار 400 وات کومش هیتر تابلویی فن دار 400 وات کومش

هیتر تابلویی فن دار 400 وات کومش

قیمت و خرید هیتر فن دار تابلویی کومش مدل PK-400 : هیتر تابلویی فن دار 400 وات کومش یکی از انواع هیتر تابلویی کومش است. هیتر تابلویی با فن کومش علاوه بر از بین بردن رطوبت داخل محفظه تابلوبرق ، به واسطه فن، گرمای تولید شده را به صورت یکسان در محفظه به گردش در می آورد

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

هیتر تابلویی فن دار 300 وات کومش هیتر تابلویی فن دار 300 وات کومش

هیتر تابلویی فن دار 300 وات کومش

قیمت و خرید عمده هیتر فن دار تابلویی کومش : هیتر تابلویی فن دار 300 وات کومش یکی از انواع هیتر تابلویی کومش است. هیتر تابلویی با فن کومش علاوه بر از بین بردن رطوبت داخل محفظه تابلوبرق ، به واسطه فن، گرمای تولید شده را به صورت یکسان در محفظه به گردش در می آورد

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

هیتر تابلویی فن دار 250 وات کومش هیتر تابلویی فن دار 250 وات کومش

هیتر تابلویی فن دار 250 وات کومش

قیمت و خرید هیتر فن دار تابلویی کومش مدل PK-250 : هیتر تابلویی فن دار 250 وات کومش یکی از انواع هیتر تابلویی کومش است. هیتر تابلویی با فن کومش علاوه بر از بین بردن رطوبت داخل محفظه تابلوبرق ، به واسطه فن، گرمای تولید شده را به صورت یکسان در محفظه به گردش در می آورد

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

هیتر تابلویی فن دار 200 وات کومش هیتر تابلویی فن دار 200 وات کومش

هیتر تابلویی فن دار 200 وات کومش

قیمت و خرید هیتر فن دار تابلویی کومش مدل PK-200 : هیتر تابلویی فن دار 200 وات کومش یکی از انواع هیتر تابلویی کومش است. هیتر تابلویی با فن کومش علاوه بر از بین بردن رطوبت داخل محفظه تابلوبرق ، به واسطه فن، گرمای تولید شده را به صورت یکسان در محفظه به گردش در می آورد

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

هیتر تابلویی فن دار 150 وات کومش هیتر تابلویی فن دار 150 وات کومش

هیتر تابلویی فن دار 150 وات کومش

قیمت و خرید هیتر فن دار تابلویی کومش لاله زار : هیتر تابلویی فن دار 150 وات کومش یکی از انواع هیتر تابلویی کومش است. هیتر تابلویی با فن کومش علاوه بر از بین بردن رطوبت داخل محفظه تابلوبرق ، به واسطه فن، گرمای تولید شده را به صورت یکسان در محفظه به گردش در می آورد

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

هیتر تابلویی فن دار 100 وات کومش هیتر تابلویی فن دار 100 وات کومش

هیتر تابلویی فن دار 100 وات کومش

قیمت و خرید هیتر فن دار تابلویی کومش مدل PK-100 : هیتر تابلویی فن دار 100 وات کومش یکی از انواع هیتر تابلویی کومش است. هیتر تابلویی با فن کومش علاوه بر از بین بردن رطوبت داخل محفظه تابلوبرق ، به واسطه فن، گرمای تولید شده را به صورت یکسان در محفظه به گردش در می آورد

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

هیتر تابلویی 200 وات کومش هیتر تابلویی 200 وات کومش

هیتر تابلویی 200 وات کومش

نمایندگی هیتر کومش لاله زار : هیتر رطوبت گیر تابلوی برق کومش 200 وات KOOMESH مدل TK-200 یکی از انواع هیتر تابلویی کومش است .

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

هیتر تابلویی 150 وات کومش هیتر تابلویی 150 وات کومش

هیتر تابلویی 150 وات کومش

خرید عمده و آنلاین هیتر تابلویی 150 وات کومش لاله زار : هیتر رطوبت گیر تابلوی برق کومش 150 وات 220 ولت KOOMESH مدل TK-150 یکی از انواع هیتر تابلویی کومش است .

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

هیتر تابلویی 100 وات کومش هیتر تابلویی 100 وات کومش

هیتر تابلویی 100 وات کومش

قیمت و خرید عمده هیتر کومش لاله زار : هیتر تابلویی کومش 100 وات 220 ولت KOOMESH مدل TK-100 یکی از انواع هیتر تابلو برق کومش است .

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

هیتر تابلویی 60 وات کومش هیتر تابلویی 60 وات کومش

هیتر تابلویی 60 وات کومش

لیست قیمت هیتر تابلویی کومش : هیتر رطوبت گیر تابلوی برق کومش 60 وات 220 ولت KOOMESH مدل TK-60 یکی از انواع هیتر تابلویی کومش است .

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

هیتر تابلویی 40 وات کومش هیتر تابلویی 40 وات کومش

هیتر تابلویی 40 وات کومش

قیمت هیتر تابلویی 40 وات کومش مدل TK-40 : هیتر رطوبت گیر تابلوی برق کومش 40 وات 220 ولت KOOMESH مدل TK-40 یکی از انواع هیتر تابلویی کومش است .

شماره تماس

33901836 - 33999160-3