فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
سرسیم حلقوی مدل RV5.5-12 برند W&E سرسیم حلقوی مدل RV5.5-12 برند W&E

سرسیم حلقوی مدل RV5.5-12 برند W&E

سرسیم حلقوی (RV5.5-12) برند W&E : سرسیم حلقوی که سرسیم گرد ، سرسیم چشمی نیز نامیده می شود یکی از انواع سرسیم است که برای اتصال سیم به پیچ هادی به کار می رود. سرسیم حلقوی سایز 6 W&E دارای روکشی از جنس PVC و به رنگ زرد می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم حلقوی مدل RV5.5-10 برند W&E سرسیم حلقوی مدل RV5.5-10 برند W&E

سرسیم حلقوی مدل RV5.5-10 برند W&E

سرسیم حلقوی (RV5.5-10) برند W&E : سرسیم حلقوی که سرسیم گرد ، سرسیم چشمی نیز نامیده می شود یکی از انواع سرسیم است که برای اتصال سیم به پیچ هادی به کار می رود. سرسیم حلقوی سایز 6 دارای روکشی از جنس PVC و به رنگ زرد می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم حلقوی مدل RV5.5-8 برند W&E سرسیم حلقوی مدل RV5.5-8 برند W&E

سرسیم حلقوی مدل RV5.5-8 برند W&E

سرسیم حلقوی (RV5.5-8) برند W&E : سرسیم حلقوی سایز 6 که سرسیم گرد ، سرسیم چشمی نیز نامیده می شود یکی از انواع سرسیم است که برای اتصال سیم به پیچ هادی به کار می رود. سرسیم حلقوی W&E دارای روکشی از جنس PVC و به رنگ زرد می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم حلقوی مدل RV5.5-6 برند W&E سرسیم حلقوی مدل RV5.5-6 برند W&E

سرسیم حلقوی مدل RV5.5-6 برند W&E

سرسیم حلقوی (RV5.5-6) برند W&E : سرسیم حلقوی که سرسیم گرد ، سرسیم چشمی نیز نامیده می شود یکی از انواع سرسیم است که برای اتصال سیم به پیچ هادی به کار می رود. سرسیم حلقوی سایز 6 برند W&E دارای روکشی از جنس PVC و به رنگ زرد می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم حلقوی مدل RV5.5-5 برند W&E سرسیم حلقوی مدل RV5.5-5 برند W&E

سرسیم حلقوی مدل RV5.5-5 برند W&E

سرسیم حلقوی (RV5.5-5) برند W&E : سرسیم حلقوی سایز 6 که سرسیم گرد ، سرسیم چشمی نیز نامیده می شود یکی از انواع سرسیم است که برای اتصال سیم به پیچ هادی به کار می رود. سرسیم گرد روکش دار W&E دارای روکشی از جنس PVC و به رنگ زرد می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم حلقوی مدل RV5.5-4 برند W&E سرسیم حلقوی مدل RV5.5-4 برند W&E

سرسیم حلقوی مدل RV5.5-4 برند W&E

سرسیم حلقوی (RV5.5-4) برند W&E: سرسیم حلقوی که سرسیم گرد ، سرسیم چشمی نیز نامیده می شود یکی از انواع سرسیم است که برای اتصال سیم به پیچ هادی به کار می رود. سرسیم حلقوی روکشدار W&E دارای روکشی از جنس PVC و به رنگ زرد می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم حلقوی مدل RV5.5-3 برند W&E سرسیم حلقوی مدل RV5.5-3 برند W&E

سرسیم حلقوی مدل RV5.5-3 برند W&E

سرسیم حلقوی (RV5.5-3) برند W&E : سرسیم حلقوی که سرسیم گرد ، سرسیم چشمی نیز نامیده می شود یکی از انواع سرسیم گرد است که برای اتصال سیم به پیچ هادی به کار می رود. سرسیم حلقوی روکش دار W&E دارای روکشی از جنس PVC و به رنگ زرد می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تماس با ما

با تیم مجرب وبرا الکتریک در ارتباط باشید

شماره های تماس فروشگاه:

33914059 - 33942315 - 33994533 - 33901836 - 33999160-3 ​

شماره های تماس دفتر:

66341699 - 66341703 - 66341673 - 66341743


شبکه های اجتماعی فروشگاه:

کارشناس فروش خانم تجلی

کارشناس فروش خانم صادقی :

کار شناس فروش آقای غلامی :