فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
کورکن (کانکتور) پیچی سایز 6 برند W&E کورکن (کانکتور) پیچی سایز 6 برند W&E

کورکن (کانکتور) پیچی سایز 6 برند W&E

کورکن (کانکتور) پیچی سایز 6 قرمز (SP6) برند W&E ، کورکن پیچی یکی از انواع سرسیم است که دارای بدنه ای شیاردار به صورت یک عایق استوانه ای شکل می باشد. کانکتور پیچی سایز 6 W&E برای سیم هایی با سایز 4 الی 10 مناسب است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کورکن (کانکتور) پیچی سایز 4 برند W&E کورکن (کانکتور) پیچی سایز 4 برند W&E

کورکن (کانکتور) پیچی سایز 4 برند W&E

کورکن (کانکتور) پیچی سایز 4 زرد (SP4) برند W&E ، کورکن پیچی یکی از انواع سرسیم است که دارای بدنه ای شیاردار به صورت یک عایق استوانه ای شکل می باشد. کانکتور پیچی سایز 4 W&E برای سیم هایی با سایز 2.5 الی 6 مناسب است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کورکن (کانکتور) پیچی سایز 3 برند W&E کورکن (کانکتور) پیچی سایز 3 برند W&E

کورکن (کانکتور) پیچی سایز 3 برند W&E

کورکن (کانکتور) پیچی سایز 3 نارنجی (SP3) برند W&E ، کورکن پیچی یکی از انواع سرسیم است که دارای بدنه ای شیاردار به صورت یک عایق استوانه ای شکل می باشد. کانکتور پیچی سایز 3 W&E برای سیم هایی با سایز 1.5 الی 4 مناسب است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کورکن (کانکتور) پیچی سایز 1 برند W&E کورکن (کانکتور) پیچی سایز 1 برند W&E

کورکن (کانکتور) پیچی سایز 1 برند W&E

کورکن (کانکتور) پیچی سایز 1 خاکستری (SP1) برند W&E ، کورکن پیچی یکی از انواع سرسیم است که دارای بدنه ای شیاردار به صورت یک عایق استوانه ای شکل می باشد. کانکتور پیچی سایز 1 W&E برای سیم هایی با سایز 0.75 الی 1.5 مناسب است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کورکن (کانکتور) پیچی سایز 2 برند W&E کورکن (کانکتور) پیچی سایز 2 برند W&E

کورکن (کانکتور) پیچی سایز 2 برند W&E

کورکن (کانکتور) پیچی سایز 2 آبی (SP2) برند W&E ، کورکن پیچی یکی از انواع سرسیم است که دارای بدنه ای شیاردار به صورت یک عایق استوانه ای شکل می باشد. کانکتور پیچی سایز 2 W&E برای سیم هایی با سایز 1 الی 2.5 مناسب است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تماس با ما

با تیم مجرب وبرا الکتریک در ارتباط باشید

شماره های تماس فروشگاه:

33914059 - 33942315 - 33994533 - 33901836 - 33999160-3 ​

شماره های تماس دفتر:

66341699 - 66341703 - 66341673 - 66341743


شبکه های اجتماعی فروشگاه:

کارشناس فروش خانم تجلی

کارشناس فروش خانم صادقی :

کار شناس فروش آقای غلامی :