فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
کانکتور (ترمینال) پیچی SP6 برند W&E کانکتور (ترمینال) پیچی SP6 برند W&E

کانکتور (ترمینال) پیچی SP6 برند W&E

قیمت عمده کورکن (کانکتور) پیچی سایز 6 قرمز (SP6) برند W&E ، کورکن پیچی قرمز یکی از انواع سرسیم است که دارای بدنه ای شیاردار به صورت یک عایق استوانه ای شکل می باشد. این دسته از سرسیم پیچی برای سیم هایی با سایز 4 الی 10 مناسب است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کانکتور (ترمینال) پیچی SP4 برند W&E کانکتور (ترمینال) پیچی SP4 برند W&E

کانکتور (ترمینال) پیچی SP4 برند W&E

خرید عمده و آنلاین کانکتور پیچی SP4 : کورکن پیچی سایز 4 زرد (SP4) برند W&E یکی از انواع سرسیم است که دارای بدنه ای شیاردار به صورت یک عایق استوانه ای شکل می باشد. کانکتور پیچی سایز 4 W&E برای سیم هایی با سایز 2.5 الی 6 مناسب است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کانکتور (ترمینال) پیچی SP3 برند W&E کانکتور (ترمینال) پیچی SP3 برند W&E

کانکتور (ترمینال) پیچی SP3 برند W&E

قیمت و خرید عمده کانکتور پیچی لاله زار : کورکن پیچی سایز 3 نارنجی (SP3) برند W&E یکی از انواع سرسیم است که دارای بدنه ای شیاردار به صورت یک عایق استوانه ای شکل می باشد. کانکتور پیچی سایز 3 W&E برای سیم هایی با سایز 1.5 الی 4 مناسب است. این سرسیم دارای عایق نارنجی رنگ می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کانکتور (ترمینال) پیچی SP1 برند W&E کانکتور (ترمینال) پیچی SP1 برند W&E

کانکتور (ترمینال) پیچی SP1 برند W&E

کانکتور پیچی سایز 1 خاکستری (SP1) برند W&E لاله زار : کورکن پیچی یکی از انواع سرسیم است که دارای بدنه ای شیاردار به صورت یک عایق استوانه ای شکل می باشد. کانکتور پیچی W&E SP1 برای سیم هایی با سایز 0.75 الی 1.5 مناسب است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کانکتور (ترمینال) پیچی SP2 برند W&E کانکتور (ترمینال) پیچی SP2 برند W&E

کانکتور (ترمینال) پیچی SP2 برند W&E

لیست قیمت کانکتور پیچی سایز 2 آبی (SP2) برند W&E لاله زار : کانکتور پیچی SP2 یکی از انواع سرسیم W&E است که دارای بدنه ای شیاردار به صورت یک عایق استوانه ای شکل می باشد. این سرسیم برای سیم هایی با سایز 1 الی 2.5 مناسب است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3