فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
بست کمربندی 7.6*500 W&E بست کمربندی 7.6*500 W&E

بست کمربندی 7.6*500 W&E

بست کمربندی 7.6*500 برند W&E شامل بست کمربندی 50 سانتی ضخامت 7.6 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 7.6*370 W&E بست کمربندی 7.6*370 W&E

بست کمربندی 7.6*370 W&E

بست کمربندی 7.6*370 برند W&E شامل بست کمربندی 37 سانتی ضخامت 7.6 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 7.6*300 W&E بست کمربندی 7.6*300 W&E

بست کمربندی 7.6*300 W&E

بست کمربندی 7.6*300 برند W&E شامل بست کمربندی پلاستیکی 30 سانتی ضخامت 7.6 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 4.8*500 W&E بست کمربندی 4.8*500 W&E

بست کمربندی 4.8*500 W&E

بست کمربندی 4.8*500 برند W&E شامل بست کمربندی پلاستیکی 50 سانتی ضخامت 4.8 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 4.8*370 W&E بست کمربندی 4.8*370 W&E

بست کمربندی 4.8*370 W&E

لیست قیمت بست کمربندی W&E : بست کمربندی 4.8*370 برند W&E شامل بست کمربندی پلاستیکی 37 سانتی ضخامت 4.8 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 4.8*300 W&E بست کمربندی 4.8*300 W&E

بست کمربندی 4.8*300 W&E

بست کمربندی 4.8*300 برند W&E شامل بست کمربندی 30 سانتی ضخامت 4.8 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 4.8*250 W&E بست کمربندی 4.8*250 W&E

بست کمربندی 4.8*250 W&E

بست کمربندی 4.8*250 برند W&E شامل بست کمربندی پلاستیکی 25 سانتی ضخامت 4.8 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 4.8*200 W&E بست کمربندی 4.8*200 W&E

بست کمربندی 4.8*200 W&E

بست کمربندی 4.8*200 برند W&E شامل بست کمربندی پلاستیکی 20 سانتی ضخامت 4.8 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 3.6*370 W&E بست کمربندی 3.6*370 W&E

بست کمربندی 3.6*370 W&E

بست کمربندی 3.6*370 برند W&E شامل بست کمربندی پلاستیکی 37 سانتی ضخامت 3.6 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 3.6*300 W&E بست کمربندی 3.6*300 W&E

بست کمربندی 3.6*300 W&E

بست کمربندی 3.6*300 برند W&E شامل بست کمربندی پلاستیکی 30 سانتی ضخامت 3.6 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 3.6*250 W&E بست کمربندی 3.6*250 W&E

بست کمربندی 3.6*250 W&E

بست کمربندی 3.6*250 برند W&E شامل بست کمربندی پلاستیکی 25 سانتی ضخامت 3.6 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 3.6*200 W&E بست کمربندی 3.6*200 W&E

بست کمربندی 3.6*200 W&E

قیمت و خرید بست کمربندی : بست کمربندی 3.6*200 برند W&E شامل بست کمربندی 20 سانتی ضخامت 3.6 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 2.5*200 W&E بست کمربندی 2.5*200 W&E

بست کمربندی 2.5*200 W&E

خرید بست کمربندی W&E : بست کمربندی 2.5*200 برند W&E شامل بست کمربندی پلاستیکی 20 سانتی ضخامت 2.5 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 2.5*150 W&E بست کمربندی 2.5*150 W&E

بست کمربندی 2.5*150 W&E

قیمت بست کمربندی پلاستیکی W&E : بست کمربندی 2.5*150 برند W&E شامل بست کمربندی پلاستیکی 15 سانتی ضخامت 2.5 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 2.5*100 W&E بست کمربندی 2.5*100 W&E

بست کمربندی 2.5*100 W&E

بست کمربندی 2.5*100 برند W&E شامل بست کمربندی پلاستیکی 10 سانتی ضخامت 2.5 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تماس با ما

با تیم مجرب وبرا الکتریک در ارتباط باشید

شماره های تماس فروشگاه:

33914059 - 33942315 - 33994533 - 33901836 - 33999160-3 ​

شماره های تماس دفتر:

66341699 - 66341703 - 66341673 - 66341743


شبکه های اجتماعی فروشگاه:

کارشناس فروش خانم تجلی

کارشناس فروش خانم صادقی :

کار شناس فروش آقای غلامی :