فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
رله تایمر تاخیر در وصل 30-1.5 ثانیه مدل DOT رله تایمر تاخیر در وصل 30-1.5 ثانیه مدل DOT

رله تایمر تاخیر در وصل 30-1.5 ثانیه مدل DOT

قیمت رله تایمر تاخیر در وصل 30-1.5 ثانیه مدل DOT : تایمر تاخیر در وصل مدل DOT رله زمانی است که وظیفه کنترل مدار فرمان و قدرت را برعهده دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

رله کنترل فاز سه فاز رله کنترل فاز سه فاز

رله کنترل فاز سه فاز

قیمت رله کنترل فاز سه فاز (ایرانی) : کنترل آمپر ، کنترل فاز یا رله کنترل فاز یکی از انواع رله است که به عنوان یک تجهیز حفاظتی و کنترلی در تابلو برق به کار می رود. کنترل فاز را در بازار با عنوان رله خرابی فاز، رله حفاظت فاز، رله نظارت فاز یا رله مانیتورینگ ولتاژ نیز می شناسند.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

رله کنترل بار 50 آمپر سه فاز رله کنترل بار 50 آمپر سه فاز

رله کنترل بار 50 آمپر سه فاز

قیمت رله کنترل بار 50 آمپر سه فاز (ایرانی) : کنترل بار یا رله کنترل بار یکی از انواع رله است که با استفاده از آن می توان از موتور تجهیزات الکتریکی در برابر افزایش جریان محافظت کرد. رله کنترل بار سه فاز جایگزین مناسبی برای بی متال است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3