فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
بست کمربندی 9.2*1000 W&E بست کمربندی 9.2*1000 W&E

بست کمربندی 9.2*1000 W&E

قیمت و خرید بست کمربندی پلاستیکی : بست کمربندی 9.2*1000 برند W&E شامل بست کمربندی 100 سانتی عرض 7.8 میلی متر است. بست پلاستیکی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 7.8*600 W&E بست کمربندی 7.8*600 W&E

بست کمربندی 7.8*600 W&E

خرید اینترنتی بست کمربندی : بست زیپی یا بست کمربندی 7.8*600 برند W&E شامل بست کمربندی 60 سانتی عرض 7.8 میلی متر است. این دسته از انواع بست کمربندی W&E از جنس نایلون 6.6 و بر اساس استاندارد V-2 UL 94 تولید شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 3.6*150 W&E بست کمربندی 3.6*150 W&E

بست کمربندی 3.6*150 W&E

قیمت و خرید بست کمربندی : بست زیپی یا بست کمربندی 3.6*150 برند W&E یکی از انواع بست کمربندی است. این دسته از بست زیپی اصطلاحا بست کمربندی یووی یا ضد آفتاب نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 102 سانتی عرض 9 YY بست کمربندی 102 سانتی عرض 9 YY

بست کمربندی 102 سانتی عرض 9 YY

خرید بست کمربندی بزرگ : بست کمربندی 102 سانتی YY یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 91 سانتی عرض 9 YY بست کمربندی 91 سانتی عرض 9 YY

بست کمربندی 91 سانتی عرض 9 YY

لیست قیمت بست کمربندی بست کمربندی 91 سانتی برند YY (وای وای) : بست کمربندی 91 سانتی YY یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 80 سانتی عرض 9 YY بست کمربندی 80 سانتی عرض 9 YY

بست کمربندی 80 سانتی عرض 9 YY

لیست قیمت بست کمربندی بست کمربندی 80 سانتی برند YY (وای وای) : بست کمربندی 80 سانتی YY یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 71 سانتی عرض 9 YY بست کمربندی 71 سانتی عرض 9 YY

بست کمربندی 71 سانتی عرض 9 YY

قیمت و خرید بست کمربندی : بست کمربندی 71 سانتی YY یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 54 سانتی عرض 7.6 YY بست کمربندی 54 سانتی عرض 7.6 YY

بست کمربندی 54 سانتی عرض 7.6 YY

لیست قیمت بست کمربندی : بست کمربندی پلاستیکی 54 سانتی YY یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 37 سانتی عرض 7.6 YY بست کمربندی 37 سانتی عرض 7.6 YY

بست کمربندی 37 سانتی عرض 7.6 YY

خرید حضوری و آنلاین بست کمربندی لاله زار : بست کمربندی 37 سانتی برند YY (وای وای) یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 30 سانتی عرض 7.6 YY بست کمربندی 30 سانتی عرض 7.6 YY

بست کمربندی 30 سانتی عرض 7.6 YY

خرید بست کمربندی : بست کمربندی 30 سانتی YY یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست زیپی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 20 سانتی عرض 7.6 YY بست کمربندی 20 سانتی عرض 7.6 YY

بست کمربندی 20 سانتی عرض 7.6 YY

قیمت و خرید اینترنتی بست کمربندی : بست کمربندی 20 سانتی برند YY (وای وای) یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 50 سانتی عرض 4.8 YY بست کمربندی 50 سانتی عرض 4.8 YY

بست کمربندی 50 سانتی عرض 4.8 YY

لیست قیمت بست کمربندی YY : بست کمربندی 50 سانتی YY یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 43 سانتی عرض 4.8 YY بست کمربندی 43 سانتی عرض 4.8 YY

بست کمربندی 43 سانتی عرض 4.8 YY

فروش عمده بست کمربندی لاله زار : بست کمربندی 43 سانتی برند YY (وای وای) یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 385 سانتی عرض 4.8 YY بست کمربندی 385 سانتی عرض 4.8 YY

بست کمربندی 385 سانتی عرض 4.8 YY

لیست قیمت انواع بست کمربندی : بست کمربندی 385 سانتی YY یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی پلاستیکی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید YY یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی YY موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 37 سانتی عرض 4.8 YY بست کمربندی 37 سانتی عرض 4.8 YY

بست کمربندی 37 سانتی عرض 4.8 YY

لیست قیمت بست کمربندی : بست کمربندی 37 سانتی YY (وای وای) یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 37 سانتی عرض 3.6 YY بست کمربندی 37 سانتی عرض 3.6 YY

بست کمربندی 37 سانتی عرض 3.6 YY

خرید عمده و آنلاین بست کمربندی YY : بست کمربندی 37 سانتی برند YY (وای وای) یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی پلاستیکی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی سیاه موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 30 سانتی عرض 3.6 YY بست کمربندی 30 سانتی عرض 3.6 YY

بست کمربندی 30 سانتی عرض 3.6 YY

لیست قیمت بست کمربندی لاله زار : بست کمربندی 30 سانتی برند YY یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 25 سانتی عرض 3.6 YY بست کمربندی 25 سانتی عرض 3.6 YY

بست کمربندی 25 سانتی عرض 3.6 YY

قیمت و خرید بست کمربندی 25 سانتی YY لاله زار : بست کمربندی 25 سانتی YY (وای وای) یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 20 سانتی عرض 3.6 YY بست کمربندی 20 سانتی عرض 3.6 YY

بست کمربندی 20 سانتی عرض 3.6 YY

لیست قیمت بست کمربندی بست کمربندی 20 سانتی برند YY (وای وای) : بست کمربندی 20 سانتی YY یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 14 سانتی عرض 3.6 YY بست کمربندی 14 سانتی عرض 3.6 YY

بست کمربندی 14 سانتی عرض 3.6 YY

قیمت و خرید عمده و آنلاین بست کمربندی : بست کمربندی 14 سانتی برند YY یکی از قدیمی ترین انواع بست کمربندی شناخته شده در بازار است. این دسته از بست کمربندی در دو رنگ بست کمربندی سفید یا بی رنگ و بست کمربندی مشکی موجود می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3