فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
دریچه فن تابلویی 32*32 W&E دریچه فن تابلویی 32*32 W&E

دریچه فن تابلویی 32*32 W&E

خرید دریچه فن لاله زار : دریچه فن یا فیلتر تابلویی برق 32 سانتی یا فیلتر فن برند W&E به صورت کرکره ای طراحی و از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC تولید شده و دارای درجه حفاظت IP54 می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن تابلویی 25*25 W&E دریچه فن تابلویی 25*25 W&E

دریچه فن تابلویی 25*25 W&E

لیست قیمت فیلتر فن تابلویی لاله زار : فیلتر فن یا دریچه فن تابلویی 25 سانتی برند W&E به صورت کرکره ای طراحی و از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC تولید شده و دارای درجه حفاظت IP54 می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن تابلویی 20*20 W&E دریچه فن تابلویی 20*20 W&E

دریچه فن تابلویی 20*20 W&E

لیست قیمت دریچه فن تابلویی لاله زار : فیلتر فن یا دریچه فن تابلویی 20 سانتی برند W&E به صورت کرکره ای طراحی و از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC تولید شده و دارای درجه حفاظت IP54 می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن تابلویی 15*15 W&E دریچه فن تابلویی 15*15 W&E

دریچه فن تابلویی 15*15 W&E

خرید عمده و آنلاین دریچه فن تابلویی: فیلتر فن یا دریچه فن تابلویی 14 سانتی برند W&E به صورت کرکره ای طراحی و از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC تولید شده و دارای درجه حفاظت IP54 می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن تابلویی 10*10 W&E دریچه فن تابلویی 10*10 W&E

دریچه فن تابلویی 10*10 W&E

قیمت و خرید عمده دریچه فن لاله زار : فیلتر فن یا دریچه فن تابلویی 10 سانتی برند W&E به صورت کرکره ای طراحی و از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC تولید شده و دارای درجه حفاظت IP54 می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن تابلویی 11*11 W&E دریچه فن تابلویی 11*11 W&E

دریچه فن تابلویی 11*11 W&E

خرید فیلتر فن تابلویی لاله زار : فیلتر فن یا دریچه فن تابلویی 11 سانتی برند W&E به صورت کرکره ای طراحی و از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC تولید شده و دارای درجه حفاظت IP54 می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3