فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 طرح تایوان حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 طرح تایوان

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 طرح تایوان

خرید و قیمت حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 طرح تایوان برند W&E : لیبل سیم و کابل حلقوی W&E در دو شکل شماره سیم حلقوی و حروف سیم حلقوی موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم EC0 از 0.5 تا 1 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-5 برند W&E حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-5 برند W&E

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-5 برند W&E

خرید و قیمت حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-5 برند W&E : لیبل سیم و کابل حلقوی W&E در دو شکل شماره سیم حلقوی و حروف سیم حلقوی موجود می باشد. شماره و حروف سیم سایز 5 مناسب سیم های با قطر 25 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-4 برند W&E حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-4 برند W&E

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-4 برند W&E

خرید و قیمت حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-4 برند W&E : لیبل سیم و کابل حلقوی W&E در دو شکل شماره سیم حلقوی و حروف سیم حلقوی موجود می باشد. شماره و حروف سیم EC4 مناسب سیم های با قطر 16 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-3 برند W&E حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-3 برند W&E

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-3 برند W&E

خرید و قیمت حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-3 برند W&E : لیبل سیم و کابل حلقوی W&E در دو شکل شماره سیم حلقوی و حروف سیم حلقوی موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم EC3 از 5.2 تا 10 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-2 برند W&E حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-2 برند W&E

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-2 برند W&E

خرید و قیمت حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-2 برند W&E : لیبل سیم و کابل حلقوی W&E در دو شکل شماره سیم حلقوی و حروف سیم حلقوی موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم EC2 از 3.6 تا 7.4 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 برند W&E حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 برند W&E

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 برند W&E

خرید و قیمت حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 برند W&E : لیبل سیم و کابل حلقوی W&E در دو شکل شماره سیم حلقوی و حروف سیم حلقوی موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم EC0 از 1.5 تا 3 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-1 برند W&E حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-1 برند W&E

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-1 برند W&E

خرید و قیمت حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-1 برند W&E : لیبل سیم و کابل حلقوی W&E در دو شکل شماره سیم حلقوی و حروف سیم حلقوی موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم EC1 از 2.6 تا 4.2 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تماس با ما

با تیم مجرب وبرا الکتریک در ارتباط باشید

شماره های تماس فروشگاه:

33914059 - 33942315 - 33994533 - 33901836 - 33999160-3 ​

شماره های تماس دفتر:

66341699 - 66341703 - 66341673 - 66341743


شبکه های اجتماعی فروشگاه:

کارشناس فروش خانم تجلی

کارشناس فروش خانم صادقی :

کار شناس فروش آقای غلامی :