فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 3 (SV1.25-3) برند W&E سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 3 (SV1.25-3) برند W&E

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 3 (SV1.25-3) برند W&E

قیمت و خرید سرسیم دو شاخ لاله زار : سرسیم دوشاخ روکش دار قرمز ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم دو شاخ SV1.25-3 است . سرسیم چنگالی برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 6 (SV1.25-6) برند W&E سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 6 (SV1.25-6) برند W&E

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 6 (SV1.25-6) برند W&E

خرید سرسیم دوشاخ لاله زار : سرسیم دو شاخ SV1.25-6 ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم است. سرسیم دوشاخ 1.5 برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 5 (SV1.25-5S) برند W&E سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 5 (SV1.25-5S) برند W&E

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 5 (SV1.25-5S) برند W&E

سرسیم دو شاخ SV1.25-5 ، ورودی سیم حداکثر 1.5، فاصله بین دو شاخ 5: سرسیم دو شاخ ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم W&E است که برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 4 (SV1.25-4S) برند W&E سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 4 (SV1.25-4S) برند W&E

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 4 (SV1.25-4S) برند W&E

خرید عمده و آنلاین سرسیم دوشاخ لاله زار : سرسیم دوشاخ روکش دار قرمز ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم است که برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3