فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
کنتاکتور سه فاز 95 آمپر اشنایدر مدل LC1D95M7 (چینی) کنتاکتور سه فاز 95 آمپر اشنایدر مدل LC1D95M7 (چینی)

کنتاکتور سه فاز 95 آمپر اشنایدر مدل LC1D95M7 (چینی)

لیست قیمت کنتاکتور سه فاز 95 آمپر اشنایدر مدل LC1D95M7 (چینی) : کنتاکتور اشنایدر چینی 95 آمپر سه فاز (Schneider) یکی از انواع کنتاکتور تابلو برق است. تیپ جدید کنتاکتورهای اشنایدر D95 که کنتاکتور قاپک سفید نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور سه فاز 80 آمپر اشنایدر مدل LC1D80M7 (چینی) کنتاکتور سه فاز 80 آمپر اشنایدر مدل LC1D80M7 (چینی)

کنتاکتور سه فاز 80 آمپر اشنایدر مدل LC1D80M7 (چینی)

لیست قیمت کنتاکتور سه فاز 80 آمپر اشنایدر مدل LC1D80M7 (چینی) : کنتاکتور اشنایدر چینی 80 آمپر سه فاز (Schneider) یکی از انواع کنتاکتور تابلو برق است. تیپ جدید کنتاکتورهای اشنایدر D80 که کنتاکتور قاپک سفید نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور سه فاز 65 آمپر اشنایدر مدل LC1D65M7 (چینی) کنتاکتور سه فاز 65 آمپر اشنایدر مدل LC1D65M7 (چینی)

کنتاکتور سه فاز 65 آمپر اشنایدر مدل LC1D65M7 (چینی)

لیست قیمت کنتاکتور سه فاز 65 آمپر اشنایدر مدل LC1D65M7 (چینی) : کنتاکتور اشنایدر چینی 65 آمپر سه فاز (Schneider) یکی از انواع کنتاکتور تابلو برق است. تیپ جدید کنتاکتورهای اشنایدر D65 که کنتاکتور قاپک سفید نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور سه فاز 50 آمپر اشنایدر مدل LC1D50M7 (چینی) کنتاکتور سه فاز 50 آمپر اشنایدر مدل LC1D50M7 (چینی)

کنتاکتور سه فاز 50 آمپر اشنایدر مدل LC1D50M7 (چینی)

لیست قیمت کنتاکتور سه فاز 50 آمپر اشنایدر مدل LC1D50M7 (چینی) : کنتاکتور اشنایدر چینی 50 آمپر سه فاز (Schneider) یکی از انواع کنتاکتور تابلو برق است. تیپ جدید کنتاکتورهای اشنایدر D50 که کنتاکتور قاپک سفید نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور سه فاز 40 آمپر اشنایدر مدل LC1D40M7 (چینی) کنتاکتور سه فاز 40 آمپر اشنایدر مدل LC1D40M7 (چینی)

کنتاکتور سه فاز 40 آمپر اشنایدر مدل LC1D40M7 (چینی)

لیست قیمت کنتاکتور سه فاز 40 آمپر اشنایدر مدل LC1D40M7 (چینی) : کنتاکتور اشنایدر چینی 40 آمپر سه فاز (Schneider) یکی از انواع کنتاکتور تابلو برق است. تیپ جدید کنتاکتورهای اشنایدر D40 که کنتاکتور قاپک سفید نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور سه فاز 32 آمپر اشنایدر مدل LC1D32M7 (چینی) کنتاکتور سه فاز 32 آمپر اشنایدر مدل LC1D32M7 (چینی)

کنتاکتور سه فاز 32 آمپر اشنایدر مدل LC1D32M7 (چینی)

لیست قیمت کنتاکتور سه فاز 32 آمپر اشنایدر مدل LC1D32M7 (چینی) : کنتاکتور اشنایدر چینی 32 آمپر سه فاز (Schneider) یکی از انواع کنتاکتور تابلو برق است. تیپ جدید کنتاکتورهای اشنایدر D32 که کنتاکتور قاپک سفید نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور سه فاز 25 آمپر اشنایدر مدل LC1D25M7 (چینی) کنتاکتور سه فاز 25 آمپر اشنایدر مدل LC1D25M7 (چینی)

کنتاکتور سه فاز 25 آمپر اشنایدر مدل LC1D25M7 (چینی)

لیست قیمت کنتاکتور سه فاز 25 آمپر اشنایدر مدل LC1D25M7 (چینی) : کنتاکتور اشنایدر چینی 25 آمپر سه فاز (Schneider) یکی از انواع کنتاکتور تابلو برق است. تیپ جدید کنتاکتورهای اشنایدر D25 که کنتاکتور قاپک سفید نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور سه فاز 18 آمپر اشنایدر مدل LC1D18M7 (چینی) کنتاکتور سه فاز 18 آمپر اشنایدر مدل LC1D18M7 (چینی)

کنتاکتور سه فاز 18 آمپر اشنایدر مدل LC1D18M7 (چینی)

لیست قیمت کنتاکتور سه فاز 18 آمپر اشنایدر مدل LC1D18M7 (چینی) : کنتاکتور اشنایدر چینی 18 آمپر سه فاز (Schneider) یکی از انواع کنتاکتور تابلو برق است. تیپ جدید کنتاکتورهای اشنایدر D18 که کنتاکتور قاپک سفید نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور سه فاز 9 آمپر اشنایدر مدل LC1D09M7 (چینی) کنتاکتور سه فاز 9 آمپر اشنایدر مدل LC1D09M7 (چینی)

کنتاکتور سه فاز 9 آمپر اشنایدر مدل LC1D09M7 (چینی)

لیست قیمت کنتاکتور سه فاز 9 آمپر اشنایدر مدل LC1D09M7 (چینی) : کنتاکتور اشنایدر چینی 9 آمپر سه فاز (Schneider) یکی از انواع کنتاکتور تابلو برق است. تیپ جدید کنتاکتورهای اشنایدر D9 که کنتاکتور قاپک سفید نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تماس با ما

با تیم مجرب وبرا الکتریک در ارتباط باشید

شماره های تماس فروشگاه:

33914059 - 33942315 - 33994533 - 33901836 - 33999160-3 ​

شماره های تماس دفتر:

66341699 - 66341703 - 66341673 - 66341743


شبکه های اجتماعی فروشگاه:

کارشناس فروش خانم تجلی

کارشناس فروش خانم صادقی :

کار شناس فروش آقای غلامی :