فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
رله کنترل فاز سه فاز رله کنترل فاز سه فاز

رله کنترل فاز سه فاز

قیمت رله کنترل فاز سه فاز (ایرانی) : کنترل آمپر ، کنترل فاز یا رله کنترل فاز یکی از انواع رله است که به عنوان یک تجهیز حفاظتی و کنترلی در تابلو برق به کار می رود. کنترل فاز را در بازار با عنوان رله خرابی فاز، رله حفاظت فاز، رله نظارت فاز یا رله مانیتورینگ ولتاژ نیز می شناسند.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3