فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
داکت کف خواب پشت چسب دار 24*90 رعد داکت کف خواب پشت چسب دار 24*90 رعد

داکت کف خواب پشت چسب دار 24*90 رعد

قیمت داکت کف خواب چسب دار رعد مدل OWD90 : داکت کف خواب پشت چسب دار 24*90 رعد یکی از انواع داکت زمینی است. داکت زمینی مدل سایز 90 ، در شاخه های دو متری و با عرض 9 و ارتفاع 2.4 سانتی متر تولید و عرضه می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت کف خواب پشت چسب دار 18*70 رعد داکت کف خواب پشت چسب دار 18*70 رعد

داکت کف خواب پشت چسب دار 18*70 رعد

قیمت داکت کف خواب چسب دار رعد مدل OWD70 : داکت کف خواب پشت چسب دار 18*70 رعد یکی از انواع داکت زمینی است. داکت زمینی مدل سایز 70 ، در شاخه های دو متری و با عرض 7 و ارتفاع 1.8 سانتی متر تولید و عرضه می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت کف خواب پشت چسب دار 13*50 رعد داکت کف خواب پشت چسب دار 13*50 رعد

داکت کف خواب پشت چسب دار 13*50 رعد

قیمت داکت کف خواب چسب دار رعد مدل OWD50 : داکت کف خواب پشت چسب دار 13*50 رعد یکی از انواع داکت زمینی است. داکت زمینی مدل سایز 50 ، در شاخه های دو متری و با عرض 5 و ارتفاع 1.3 سانتی متر تولید و عرضه می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3