فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
رله تایمر تاخیر در وصل 30-1.5 ثانیه مدل DOT رله تایمر تاخیر در وصل 30-1.5 ثانیه مدل DOT

رله تایمر تاخیر در وصل 30-1.5 ثانیه مدل DOT

قیمت رله تایمر تاخیر در وصل 30-1.5 ثانیه مدل DOT : تایمر تاخیر در وصل مدل DOT رله زمانی است که وظیفه کنترل مدار فرمان و قدرت را برعهده دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3