فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
دریچه فن 22.5*22.5 سروش دریچه فن 22.5*22.5 سروش

دریچه فن 22.5*22.5 سروش

قیمت فیلتر تابلویی یا دریچه فن 22.5*22.5 سروش : فیلتر فن تابلویی 22.5*22.5 سانتی متر یکی از انواع فیلتر فن سروش می باشد. این دسته از دریچه فن با درجه حفاظت IP54 از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC طراحی و تولید می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن 19*19 سروش دریچه فن 19*19 سروش

دریچه فن 19*19 سروش

قیمت و خرید عمده فیلتر تابلویی یا دریچه فن لاله زار : فیلتر فن تابلویی 19*19 سانتی متر یکی از انواع فیلتر تابلویی سروش می باشد. این دسته از انواع دریچه فن با درجه حفاظت IP54 از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC طراحی و تولید می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن 15*15 سروش دریچه فن 15*15 سروش

دریچه فن 15*15 سروش

قیمت فیلتر تابلویی یا دریچه فن 15*15 سروش : فیلتر فن تابلویی 15*15 سانتی متر یکی از انواع دریچه فن تابلویی سروش می باشد. این دسته از انواع فیلتر فن با درجه حفاظت IP54 از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC طراحی و تولید می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن تابلویی 32*32 W&E دریچه فن تابلویی 32*32 W&E

دریچه فن تابلویی 32*32 W&E

خرید دریچه فن لاله زار : دریچه فن یا فیلتر تابلویی برق 32 سانتی یا فیلتر فن برند W&E به صورت کرکره ای طراحی و از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC تولید شده و دارای درجه حفاظت IP54 می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن تابلویی 25*25 W&E دریچه فن تابلویی 25*25 W&E

دریچه فن تابلویی 25*25 W&E

لیست قیمت فیلتر فن تابلویی لاله زار : فیلتر فن یا دریچه فن تابلویی 25 سانتی برند W&E به صورت کرکره ای طراحی و از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC تولید شده و دارای درجه حفاظت IP54 می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن تابلویی 20*20 W&E دریچه فن تابلویی 20*20 W&E

دریچه فن تابلویی 20*20 W&E

لیست قیمت دریچه فن تابلویی لاله زار : فیلتر فن یا دریچه فن تابلویی 20 سانتی برند W&E به صورت کرکره ای طراحی و از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC تولید شده و دارای درجه حفاظت IP54 می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن تابلویی 15*15 W&E دریچه فن تابلویی 15*15 W&E

دریچه فن تابلویی 15*15 W&E

خرید عمده و آنلاین دریچه فن تابلویی: فیلتر فن یا دریچه فن تابلویی 14 سانتی برند W&E به صورت کرکره ای طراحی و از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC تولید شده و دارای درجه حفاظت IP54 می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن تابلویی 10*10 W&E دریچه فن تابلویی 10*10 W&E

دریچه فن تابلویی 10*10 W&E

قیمت و خرید عمده دریچه فن لاله زار : فیلتر فن یا دریچه فن تابلویی 10 سانتی برند W&E به صورت کرکره ای طراحی و از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC تولید شده و دارای درجه حفاظت IP54 می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

دریچه فن تابلویی 11*11 W&E دریچه فن تابلویی 11*11 W&E

دریچه فن تابلویی 11*11 W&E

خرید فیلتر فن تابلویی لاله زار : فیلتر فن یا دریچه فن تابلویی 11 سانتی برند W&E به صورت کرکره ای طراحی و از جنس پلاستیک بسیار مقاوم یا PVC تولید شده و دارای درجه حفاظت IP54 می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3