فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
ترمینال انشعابی 5 خانه (PCT-215) برند W&E ترمینال انشعابی 5 خانه (PCT-215) برند W&E

ترمینال انشعابی 5 خانه (PCT-215) برند W&E

ترمینال انشعابی 5 خانه مدل PCT-215 برند W&E : انواع ترمینال انشعابی که با نام های کانکتور انشعابی، کانکتور دسته دار و ترمینال فشاری برق نیز در بازار شناخته شده است، برای اتصالات الکتریکی در ولتاژهای پایین به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال انشعابی 4 خانه (PCT-214) برند W&E ترمینال انشعابی 4 خانه (PCT-214) برند W&E

ترمینال انشعابی 4 خانه (PCT-214) برند W&E

ترمینال انشعابی 4 خانه مدل PCT-214 برند W&E : انواع ترمینال انشعابی که با نام های کانکتور انشعابی، کانکتور دسته دار و ترمینال فشاری برق نیز در بازار شناخته شده است، برای اتصالات الکتریکی در ولتاژهای پایین به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال انشعابی 3 خانه (PCT-213) برند W&E ترمینال انشعابی 3 خانه (PCT-213) برند W&E

ترمینال انشعابی 3 خانه (PCT-213) برند W&E

ترمینال انشعابی 3 خانه مدل PCT-213 برند W&E : انواع ترمینال انشعابی که با نام های کانکتور انشعابی، کانکتور دسته دار و ترمینال فشاری برق نیز در بازار شناخته شده است، برای اتصالات الکتریکی در ولتاژهای پایین به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال انشعابی 2 خانه (PCT-212) برند W&E ترمینال انشعابی 2 خانه (PCT-212) برند W&E

ترمینال انشعابی 2 خانه (PCT-212) برند W&E

ترمینال انشعابی 2 خانه مدل PCT-212 برند W&E : انواع ترمینال انشعابی که با نام های کانکتور انشعابی، کانکتور دسته دار و ترمینال فشاری برق نیز در بازار شناخته شده است، برای اتصالات الکتریکی در ولتاژهای پایین به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3