فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
ترمینال انشعابی 5 خانه (RSPT4-5) رعد ترمینال انشعابی 5 خانه (RSPT4-5) رعد

ترمینال انشعابی 5 خانه (RSPT4-5) رعد

قیمت و خرید ترمینال انشعابی 5 خانه رعد مدل RSPT4-5 : ترمینال انشعابی برند رعد که با نام های کانکتور انشعابی ، کانکتور ضامن دار و کانکتور فشاری نیز در بازار شناخته شده است، برای اتصالات الکتریکی در ولتاژهای پایین به کار می رود. نصب و استفاده از ترمینال کانکتور 1 به 5 بسیار ساده و سریع بوده و نیاز به ابزار جانبی ندارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال انشعابی 3 خانه (RSPT4-3) رعد ترمینال انشعابی 3 خانه (RSPT4-3) رعد

ترمینال انشعابی 3 خانه (RSPT4-3) رعد

قیمت و خرید ترمینال انشعابی 3 خانه رعد مدل RSPT4-3 : ترمینال انشعابی برند رعد که با نام های کانکتور انشعابی ، کانکتور ضامن دار و کانکتور فشاری نیز در بازار شناخته شده است، برای اتصالات الکتریکی در ولتاژهای پایین به کار می رود. نصب و استفاده از ترمینال کانکتور 1 به 3 بسیار ساده و سریع بوده و نیاز به ابزار جانبی ندارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال انشعابی 2 خانه (RSPT4-2) رعد ترمینال انشعابی 2 خانه (RSPT4-2) رعد

ترمینال انشعابی 2 خانه (RSPT4-2) رعد

قیمت و خرید ترمینال انشعابی 2 خانه رعد مدل RSPT4-2 : ترمینال انشعابی برند رعد که با نام های کانکتور انشعابی ، کانکتور ضامن دار و کانکتور فشاری نیز در بازار شناخته شده است، برای اتصالات الکتریکی در ولتاژهای پایین به کار می رود. نصب و استفاده از ترمینال کانکتور 1 به 2 بسیار ساده و سریع بوده و نیاز به ابزار جانبی ندارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال انشعابی 5 خانه (PCT-415) برند W&E ترمینال انشعابی 5 خانه (PCT-415) برند W&E

ترمینال انشعابی 5 خانه (PCT-415) برند W&E

ترمینال انشعابی 5 خانه مدل PCT-415 برند W&E : انواع ترمینال انشعابی که با نام های کانکتور انشعابی، کانکتور دسته دار و ترمینال فشاری برق نیز در بازار شناخته شده است، برای اتصالات الکتریکی در ولتاژهای پایین به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال انشعابی 3 خانه (PCT-413) برند W&E ترمینال انشعابی 3 خانه (PCT-413) برند W&E

ترمینال انشعابی 3 خانه (PCT-413) برند W&E

ترمینال انشعابی 3 خانه مدل PCT-413 برند W&E : انواع ترمینال انشعابی که با نام های کانکتور انشعابی، کانکتور دسته دار و ترمینال فشاری برق نیز در بازار شناخته شده است، برای اتصالات الکتریکی در ولتاژهای پایین به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال انشعابی 2 خانه (PCT-412) برند W&E ترمینال انشعابی 2 خانه (PCT-412) برند W&E

ترمینال انشعابی 2 خانه (PCT-412) برند W&E

ترمینال انشعابی 2 خانه مدل PCT-412 برند W&E : انواع ترمینال انشعابی که با نام های کانکتور انشعابی، کانکتور دسته دار و ترمینال فشاری برق نیز در بازار شناخته شده است، برای اتصالات الکتریکی در ولتاژهای پایین به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3