فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
بست کمربندی 40 سانتی رعد (4.8*400) بست کمربندی 40 سانتی رعد (4.8*400)

بست کمربندی 40 سانتی رعد (4.8*400)

خرید انواع سایز بست کمربندی لاله زار : بست کمربندی 40 سانتی (4.8*400) رعد ، بست کمری یا بست زیپی یکی از انواع بست کمربندی است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 30 سانتی رعد (3.6*300) بست کمربندی 30 سانتی رعد (3.6*300)

بست کمربندی 30 سانتی رعد (3.6*300)

قیمت و خرید عمده انواع سایز بست کمربندی لاله زار : بست کمربندی 30 سانتی( 3.6*300 ) رعد یکی از انواع سایز بست کمربندی رعد است. بست کمربندی پلاستیکی با نام هاب بست کمری یا بست زیپی نیز در بازار شناخته شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 25 سانتی رعد (3.6*250) بست کمربندی 25 سانتی رعد (3.6*250)

بست کمربندی 25 سانتی رعد (3.6*250)

قیمت بست کمربندی 25 سانتی (3.6*250) برند رعد : بست کمربندی پلاستیکی 3.6*250 ، بست کمری یا بست زیپی یکی از انواع بست کمربندی است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 20 سانتی رعد (3.6*200) بست کمربندی 20 سانتی رعد (3.6*200)

بست کمربندی 20 سانتی رعد (3.6*200)

قیمت بست کمربندی 20 سانتی (3.6*200) برند رعد : بست کمربندی پلاستیکی 3.6*200 ، بست کمری یا بست زیپی یکی از انواع بست کمربندی است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 20 سانتی رعد (2.5*200) بست کمربندی 20 سانتی رعد (2.5*200)

بست کمربندی 20 سانتی رعد (2.5*200)

نمایندگی رعد الکتریک لاله زار : بست کمربندی 20 سانتی )(2.5*200) یکی از انواع بست کمربندی است که با نام های بست کمری یا بست زیپی نیز در بازار شناخته شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 15 سانتی رعد (2.5*150) بست کمربندی 15 سانتی رعد (2.5*150)

بست کمربندی 15 سانتی رعد (2.5*150)

خرید عمده و آنلاین بست کمربندی 15 سانتی لاله زار : بست کمربندی پلاستیکی 2.5*150 رعد یکی از انواع بست کمربندی پلاستیکی است که بست کمری یا بست زیپی نیز می شود. این دسته از بست کمربندی شامل نوارهایی از جنس نایلون 6.6 به طول 150 ، عرض 2.5 و قطر 21 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

بست کمربندی 10 سانتی رعد (2.5*100) بست کمربندی 10 سانتی رعد (2.5*100)

بست کمربندی 10 سانتی رعد (2.5*100)

لیست قیمت بست کمربندی 10 سانتی لاله زار : بست کمربندی پلاستیکی 2.5*100 رعد ، بست کمری یا بست زیپی یکی از انواع بست کمربندی است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3